All blog

更新信息 10/08/2022

เครื่องขัดกระดาษทราย โดยทั่วไปที่จำหน่ายในท้องตลาดมีอยู่ทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งแต่ละเครื่องจะใช้ชนิดและขนาดของกระดาษทรายต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาเลือกเครื่องขัดกระดาษทรายที่เหมาะสมกับความต้อ...

หลังจากที่เราได้รู้จักกบไฟฟ้า และประเภทของกบไสไม้ไฟฟ้าแล้ว บทความนี้เราจะมาศึกษาวิธีรักษาเครื่องมือชนิดนี้กัน แม้ว่าการใช้งานกบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงาน จะช่วยรักษาและยืดอายุการใช้งานของอุ...

“กบ” เป็นชื่อเรียกสามัญของเครื่องมือไสไม้สำหรับกลุ่มช่าง โดยกบไสไม้ไฟฟ้ามีหน้าที่เพื่อขัดพื้นไม้ หน้าไม้ให้เรียบเนียนตามรูปทรงขนาดต่าง ๆ เช่น ประตู วงกบ หน้าต่าง เป็นต้น ซึ่งที่มาของการเรี...

กบไสไม้ไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่ช่างไม้คุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยปกติเราจะใช้กบไฟฟ้า เพื่อปรับความหนาของไม้ และสร้างพื้นผิวที่เรียบให้กับหน้าไม้ สำหรับส่วนประกอบของเครื่องมือนี้ จะมีใบมีดหมุนติดอยู่บริเวณด้...

     สว่านแท่น มักใช้คู่กับปากกาจับชิ้นงาน เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับการเจาะเนื้อไม้ เหล็ก พลาสติก อลูมิเนียม แบบติดตั้งกับเครื่อง ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้มือจับสว่านอยู่ตลอด โดยม...

โดยทั่วไปปั๊มหอยโข่งแยกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ ปั๊มหอยโข่งแนวนอน และปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง สำหรับปั๊มหอยโข่งแนวนอน นิยมใช้กับงานที่ไม่ต้องการแรงดันมาก สามารถต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้โดยตรง ส่วนปั๊มหอยโข่งแ...