All blog

Latest Update 20/01/2022
เปิดตำราวิชาเชื่อม บทที่ 4 การเชื่อมแก๊ส

เปิดตำราวิชาเชื่อม บทที่ 4 การเชื่อมแก๊ส

  •  January 13, 2022

เปิดตำราวิชาเชื่อม บทที่ 4 การเชื่อมแก๊ส

 

กระบวนการเชื่อมแก๊สที่ใช้แพร่หลายมากที่สุด คือ การเชื่อมออกซิเจน ถือว่าเป็นกระบวนการเชื่อมที่เก่าแก่และมีความยืดหยุ่นมากที่สุด 

แต่ในปัจจุบัน สำหรับงานระดับอุตสาหกรรมแล้ว กระบวนการเชื่อมออกซิเจนได้รับความนิยมน้อยลง เว้นแต่การเชื่อมท่อ และการเชื่อมเพื่อซ่อมบำรุงที่ยังมีการใช้อยู่

เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมออกซิเจนมักมีราคาไม่แพง และไม่ซับซ้อน เมื่อเทียบกับกระบวนการเชื่อมอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการนี้จะใช้การเผาไหม้ระหว่าง อะซิเตลีน และออกซิเจน เพื่อสร้างเปลวเพลิงที่มีอุณหภูมิสุงได้ถึง 3100 องศา 

แต่เนื่องจากเปลวเพลิงที่เกิดขึ้นนี้มีความหนาแน่นต่อพื้นที่ต่ำกว่าการเชื่อมอาร์ค ทำให้การเย็นตัวของแนวเชื่อมช้ากว่า นำไปสู่การเกิดความเค้นตกค้างมากกว่า ส่งผลให้เกิด การบิดเสียรูป

 

#Clinton #คลินตัน #เครื่องมือช่าง #ตู้เชื่อม