All blog

最新のアップデート 10/08/2022
หมดปัญหา ซ่อมเครื่องดูดฝุ่นบ่อย ด้วย 8 เทคนิคยืดอายุการใช้งาน

หมดปัญหา ซ่อมเครื่องดูดฝุ่นบ่อย ด้วย 8 เทคนิคยืดอายุการใช้งาน

หมดปัญหา ซ่อมเครื่องดูดฝุ่นบ่อย ด้วย 8 เทคนิคยืดอายุการใช้งาน 

เครื่องดูดฝุ่น เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยทำความสะอาดบ้านได้หมดจด ลดปัญหาเรื่องเศษฝุ่นฟุ้งกระจาย และไม่ต้องใช้เวลานานในการเก็บฝุ่นละอองที่ตกค้างเหมือนกับการกวาดด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นให้ได้นาน ๆ ก็มีเทคนิคให้ปฏิบัติตาม เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่น โดยไม่ต้องส่งซ่อมเครื่องดูดฝุ่นบ่อย ๆ 

 

8 เทคนิค จบปัญหา เรื่องซ่อมเครื่องดูดฝุ่นบ่อย

 

1. สังเกตสภาพพื้นผิวของพื้นที่ที่จะดูดฝุ่น หากว่าพื้นในบ้านมีการปูพรมเอาไว้เป็นส่วนใหญ่ ก็ควรเลือกเครื่องดูดฝุ่นที่มีกำลังมากดีกว่า เพราะพรมมีเส้นใยที่เก็บกักฝุ่นได้มาก ทำความสะอาดยาก ถ้าเราใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีกำลังน้อย จะทำให้ต้องออกแรงมากในการทำความสะอาดพื้น

 

2. ระมัดระวังการทำความสะอาดบริเวณที่มีของเหลวหกอยู่ เครื่องดูดฝุ่นบางชนิดไม่สามารถดูดน้ำได้ หากเราใช้ดูดของน้ำหรือเหลวที่หกอยู่ ก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรืออาจพังจนต้องส่งซ่อมเครื่องดูดฝุ่น

 

3. ควรแกะเอาถุงเก็บฝุ่นในเครื่องดูดฝุ่นออกมาทำความสะอาดอยู่เสมอ เพราะหากว่ามีฝุ่นมาก มอเตอร์ของเครื่องจะทำงานหนัก และพังเร็วขึ้น 

 

4. อย่าลืมถอดที่กรองฝุ่นออกมาทำความสะอาดอยู่เรื่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจับตัวหนามากเกินไปจนทำให้เครื่องดูดฝุ่นต้องทำงานหนักขึ้น  

 

5. ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้เกิดความร้อนสูง ซึ่งอาจทำให้มอเตอร์ไหม้ได้ 

 

6. ควรใช้บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องขณะทำงาน

 

7. ควรตรวจสอบสภาพของเครื่องก่อนการใช้งานเสมอ การรั่วซึม หรือความแน่นของสายเครื่องดูดฝุ่น

 

8. สังเกตดูสิ่งที่เครื่องกำลังจะดูดทุกครั้ง เพราะอาจมีของมีคม หรือของชิ้นใหญ่เข้าไปติดในท่อดูด ทำให้เครื่องดูดฝุ่นเกิดความเสียหายได้