ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 27/06/2022

     สว่านแท่น มักใช้คู่กับปากกาจับชิ้นงาน เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับการเจาะเนื้อไม้ เหล็ก พลาสติก อลูมิเนียม แบบติดตั้งกับเครื่อง ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้มือจับสว่านอยู่ตลอด โดยม...

โดยทั่วไปปั๊มหอยโข่งแยกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ ปั๊มหอยโข่งแนวนอน และปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง สำหรับปั๊มหอยโข่งแนวนอน นิยมใช้กับงานที่ไม่ต้องการแรงดันมาก สามารถต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้โดยตรง ส่วนปั๊มหอยโข่งแ...

ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal pump) เป็นปั๊มที่ใช้กันทั่วไปในหลายอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงภาคเกษตรกรรม ปั๊มน้ำหอยโข่งมีข้อดี คือ เครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ซ่อมแซ่มรักษาง่าย เหมาะกับการนำไปใช้ง...

ปั๊มหอยโข่ง คือ ปั๊มที่มีหลักการทำงานโดยการใช้แรงเหวี่ยงจากใบพัด เพื่อสร้างความเร็วของน้ำให้เพิ่มขึ้น ปั๊มหอยโข่งนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงการสูบสารเคมี โดยปกติปั๊มหอยโ...

โดยปกติปั๊มหอยโข่งสามารถพบเห็นได้ในงานเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ำแบบทั่วไปเพื่อการอุปโภคบริโภค การสูบระบายน้ำเสียตามแหล่งชลประทาน และการส่งสารเคมีเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แต่สงสัยกันหรือเปล่าว...

เครื่องเป่าลมร้อน (Heat gun) อุปกรณ์ช่างอเนกประสงค์ติดบ้านที่ใช้งานได้หลากหลาย และไม่ยุ่งยาก สําหรับเครื่องเป่าลมร้อนถือว่าเป็นไอเท็มคู่ใจของพ่อค้า แม่ค้ายุคออนไลน์กันมาก เพราะต้องใช้ร่วมกับถุงฟิล์มหด...