ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 06/12/2021
ปั๊มแช่หรือปั๊มแช่ไดโว่  คืออะไร?

ปั๊มแช่หรือปั๊มแช่ไดโว่ คืออะไร?

  •  October 19, 2021

 

 

ปั๊มแช่หรือปั๊มแช่ไดโว่  คืออะไร?

             ปั๊มแช่หรือปั๊มไดโว่ ก็คือปั๊มน้ำประเภทเดียวกัน ทำหน้าที่สูบน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยการนำตัวปั๊มลงไปจุ่มไว้ในน้ำ ในขณะใช้งาน จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า ปั๊มจุ่มหรือปั๊มน้ำแบบจุ่ม ส่วนคำว่า ไดโว่ น่าจะเป็นคำที่ทางช่างส่วนใหญ่ใช้เรียก ปั๊มน้ำประเภทนี้  เป็นปั๊มน้ำที่มีหลักการทำงานด้วยการหมุนของใบพัด เพื่อให้เกิดแรงดันไปตามท่อน้ำ และจ่ายน้ำได้มากในพื้นที่จำกัด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ

แบบที่มีลูกลอย เป็นปั๊มที่เมื่อจุ่มลงน้ำ ลูกลอยจะลอยขึ้น และเมื่อดูดน้ำหมดลูกลอยก็จะจมลง เป็นปั๊มน้ำที่สามารถตัดการทำงานได้โดยอัตโนมัติ

แบบที่ไม่มีลูกลอย เป็นปั๊มที่ต้องเปิด-ปิดสวิตช์ได้ด้วยตัวเอง

หากแบ่งเป็นประเภทการใช้งาน สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

สำหรับสูบน้ำสะอาด ซึ่งปั๊มในลักษณะนี้จะมีช่องตะแกรงถี่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอุดตันในช่องใบพัด เป็นปั๊มที่เหมาะสำหรับงานดูดน้ำสะอาด ไม่มีเศษตะกอน ใช้ระบายน้ำในพื้นที่จำกัด ปั๊มที่สามารถใช้ในงานลักษณะนี้ได้ ได้แก่ ปั๊มแช่/ไดโว่ CLINTON 370 วัตต์ 1 นิ้ว รุ่น QDX1.5-16-0.37 ปั๊มเอนกประสงค์ มีน้ำหนักเบา มีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว ทำงานได้ตลอด 24 ชม.

 

สำหรับสูบน้ำเสีย ซึ่งปั๊มในลักษณะนี้จะมีตะแกรงเป็นรูขนาดใหญ่และตัวฐานของปั๊มจะสูง เพื่อสามารถดูดตะกอนหรือสิ่งสกปรกได้ เหมาะสำหรับการใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย ปั๊มแช่/ดูดโคลน CLINTON 2 นิ้ว 1,300 วัตต์ รุ่น WQD18-11-1.3

 

โดยสรุปแล้ว ไม่ว่าเราจะเรียก ปั๊มแช่ ไดโว่ หรือ ปั๊มจุ่ม มันคือปั๊มน้ำที่มีไว้สำหรับสูบน้ำในลักษณะจุ่มอยู่ในน้ำ โดยที่เราต้องดูด้วยว่า เป็นปั๊มสำหรับสูบน้ำสะอาด หรือ ปั๊มสูบน้ำเสีย เพื่อตรงกับความต้องการที่เราจะนำไปใช้งาน