ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 27/06/2022
3 เหตุผลทำไม ปั๊มน้ำหอยโข่ง นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม

3 เหตุผลทำไม ปั๊มน้ำหอยโข่ง นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม

โดยปกติปั๊มหอยโข่งสามารถพบเห็นได้ในงานเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ำแบบทั่วไปเพื่อการอุปโภคบริโภค การสูบระบายน้ำเสียตามแหล่งชลประทาน และการส่งสารเคมีเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แต่สงสัยกันหรือเปล่าว่าทำไมปั๊มน้ำประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ บทความนี้จึงรวบรวม 3 เหตุผลที่ว่าทำไม ปั๊มน้ำหอยโข่ง มักถูกนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม 

1. ปั๊มหอยโข่งง่ายต่อการซ่อมบำรุง

เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบของปั๊มมีจำนวนไม่มาก รวมไปถึงการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในปั๊มหอยโข่งมีอายุการใ้ช้งานไม่เท่ากัน เราจึงสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วน เพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มหอยโข่งได้ไม่ยาก 

2. ปั๊มหอยโข่งราคาประหยัด

ข้อดีของปั๊มหอยโข่ง คือ มีส่วนประกอบที่ค่อนข้างน้อยกว่าปั๊มประเภทอื่น จึงทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้ราคาขายต่ำลง นอกจากนี้ยังประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและการถ่ายเทพลังงานด้วย

3. ปั๊มหอยโข่งรองรับการไหลได้มาก

สำหรับการทำงานที่ต้องการการไหลมาก ปั๊มหอยโข่งถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะตัวปั๊มรับพลังงานโดยตรงจากมอเตอร์ เพื่อถ่ายเทไปให้ของเหลวในรูปแบบของแรงเหวี่ยงจากการหมุน ทำให้ของเหลวสามารถไหลได้ในปริมาณที่มากขึ้น