ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 10/08/2022
ทำความรู้จัก หลักการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง

ทำความรู้จัก หลักการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal pump) เป็นปั๊มที่ใช้กันทั่วไปในหลายอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงภาคเกษตรกรรม ปั๊มน้ำหอยโข่งมีข้อดี คือ เครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ซ่อมแซ่มรักษาง่าย เหมาะกับการนำไปใช้งานที่ต้องการปริมาณการไหลของน้ำตั้งแต่ระดับปานกลางถึงมาก 

หลักการทำงานของปั๊มหอยโข่ง

โดยทั่วไปปั๊มหอยโข่งมีเพลาที่ช่วยเคลื่อนใบพัดประมาณ 1750 ถึง 3500 รอบต่อนาที ใบพัดจะอยู่บริเวณที่น้ำไหลผ่านตลอด ทำหน้าที่หมุนเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงภายในตัวปั๊ม จากนั้นดันให้น้ำหรือของเหลวที่ได้จากการปั๊มไหลออกบริเวณช่องสำหรับน้ำออก นอกจากนี้ใบพัดยังทำหน้าที่ดูดน้ำจากบริเวณช่องน้ำเข้า ซึ่งเป็นแรงดันที่ได้มาจากหัวปั๊ม 

ปั๊มหอยโข่งมีอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลวที่เร็วและมีปริมาณมากกว่าปั๊มทั่วไป เนื่องจากมีรูปทรงภายนอกและขั้นตอนการทำงานที่มีรูปแบบเฉพาะ ดังนั้นการควบคุมอัตราการไหลของปั๊มหอยโข่งจึงมีความสำคัญอย่างมาก ผู้ใช้งานจึงควรปรับวาล์วบนปั๊มหอยโข่งให้เหมาะสมตามการใช้งาน เพื่อควบคุมอัตราการไหล และไม่ทำให้เกิดแรงดันสะสมภายในท่อมากจนเกินไป