ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 10/08/2022
ส่อง 2 แบบปั๊มหอยโข่ง แนวนอนกับแนวตั้ง ต่างกันยังไง

ส่อง 2 แบบปั๊มหอยโข่ง แนวนอนกับแนวตั้ง ต่างกันยังไง

โดยทั่วไปปั๊มหอยโข่งแยกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ ปั๊มหอยโข่งแนวนอน และปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง สำหรับปั๊มหอยโข่งแนวนอน นิยมใช้กับงานที่ไม่ต้องการแรงดันมาก สามารถต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้โดยตรง ส่วนปั๊มหอยโข่งแนวตั้งนั้นมีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่น้อย เหมาะกับการใช้แรงดันมาก

1. ปั๊มหอยโข่งแนวนอน

- ชิ้นส่วนภายในตัวปั๊มประกอบง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้ติดตั้งและดูแลรักษาไม่ยาก

- สามารถกำหนดปริมาณการไหลของน้ำหรือของเหลวได้

- สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับมอเตอร์ไฟฟ้า

- หากต้องการปั๊มน้ำหรือของเหลวที่ปริมาณมาก สามารถต่อกับอุปกรณ์เสริมได้

- สำหรับการติดตั้งปั๊มหอยโข่งแนวนอน จำเป็นต้องใช้พื้นที่กว้าง

2. ปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง

- ปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง ทนทานต่อแรงดันที่สูง

- มักนำไปใช้งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่นิยมใช้ต่อร่วมกับเครื่องยนต์

- ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากสำหรับการติดตั้ง เพราะปั๊มมีขนาดเล็ก

- ปั๊มหอยโข่งมีความสูง ทำให้ติดตั้งยาก