บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 19/10/2564
เลือกปั๊มน้ำอย่างไร…ให้เหมาะกับการใช้งาน

เลือกปั๊มน้ำอย่างไร…ให้เหมาะกับการใช้งาน

  •  2 กันยายน 2564

การเลือกใช้ “ปั๊มน้ำ” ให้ถูกประเภท นอกจากจะประหยัดเงิน และเวลาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มระยะเวลาให้ปั๊มใช้งานได้นานอีกด้วย

 

ปั๊มหอยโข่ง
เหมาะสำหรับ ใช้ในด้านการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ และสูบน้ำปริมาณมากๆ
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับ ใช้ในที่พักอาศัย บ้านทาวน์โฮม บ้านเดี่ยวหรืออาคาร

 

 

ปั๊มแช่/ไดโว่
เหมาะสำหรับ ใช้สูบน้ำสะอาด ระบายน้ำท่วมขัง บ่อลึก
**ไม่เหมาะสำหรับการดูดโคลน
ปั๊มแช่ดูดโคลน
เหมาะสำหรับดูดโคลนและน้ำสกปรก น้ำโคลน
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
ใช้ควบคู่กับแผงโซล่าเซลล์เพื่อดูดน้ำ ใช้ในการเกษตร ใช้ทำระบบมินิสปริงเกอร์ สามารถส่งน้ำได้ไกลและสูบน้ำได้ปริมาณมาก

 

 

ปั๊มเจ็ท
เหมาะสำหรับ ใช้ดูดน้ำลึก ในบ่อโดยฌฉพาะ ในพื้นที่แห้งแล้ง ทำงานคล้ายปั๊มบาดาล แต่เคลื่อนย้ายสะดวกกว่า
ปั๊มบาดาล
เหมาะสำหรับ ใช้ในด้านเกษตรกรรม ในพื้นที่แห้งแล้ง โดยสูบน้ำขึ้นจากบ่อบาดาล

ข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา เป็นเก็บรวบรวมมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ทุกคน