บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 20/01/2565
สรุปง่าย ๆ มอเตอร์เหนี่ยวนำคืออะไร มีกี่ประเภท

สรุปง่าย ๆ มอเตอร์เหนี่ยวนำคืออะไร มีกี่ประเภท

  •  13 มกราคม 2565

สรุปง่าย ๆ มอเตอร์เหนี่ยวนำคืออะไร มีกี่ประเภท 

มอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า AC แบบอะซิงโครนัส ซึ่งพลังงานจะถูกโอนไปยังโรเตอร์โดยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นเดียวกับการกระทำของหม้อแปลงไฟฟ้า ปัจจุบันมอเตอร์เหนี่ยวนำเป็นอุปกรณ์ช่างที่มีมากมายหลากหลายแบบ ตามความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรแยกประเภทของมอเตอร์เหนี่ยวนำในเบื้องต้นให้ได้ก่อนเริ่มนำมาใช้งาน

ประเภทของมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ

1. มอเตอร์เฟสเดียว มี 2 แบบ คือ แบบใช้ capacitor สตาร์ตและรัน และแบบใช้ capacitor ต่อถาวร

2. มอเตอร์สามเฟส ได้แก่ มอเตอร์กรงกระรอกแบบหุ้มมิด มอเตอร์สลิปริง (Slip Ring)   

3. มอเตอร์เบรก มี 2 แบบ คือ แบบปรับจานเบรกอัตโนมัติ แบบปรับค่าระยะห่างผ้าเบรกได้ 

4. มอเตอร์ที่ใช้ในเรือหรือในทะเล เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ออกแบบตามมาตรฐานการเดินเรือประเภทต่าง ๆ 

5. มอเตอร์กันระเบิด เช่น มอเตอร์ Non Sparking โดยจะนำไปใช้ในพื้นที่อันตรายที่อาจก่อให้การระเบิด