บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 19/05/2565
รวม 6 วิธีการติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล

รวม 6 วิธีการติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล

ปั๊มน้ำบาดาล เป็นปั๊มน้ำที่ใช้สำหรับสูบน้ำที่อยู่ลึกใต้ผิวดิน หรือสูบน้ำขึ้นจากบ่อบาดาล ปั๊มประเภทนี้จะมีส่วนปั๊มซึ่งประกอบด้วยใบพัดจำนวนหลายใบ นอกจากนี้ก็มีตัวแกนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ และยังมีส่วนของมอเตอร์ที่ใช้เป็นตัวต้นกำลังในการขับเคลื่อนแกนและใบพัด 

บทความนี้เราจะมาพูดถึง 6 เทคนิค การกำหนดระดับในการติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการติดตั้งปั๊มน้ำบาดาลอย่างถูกต้อง 

1. ไม่ควรติดตั้งบริเวณตรงท่อกรองน้ำ เพราะตะกอนทรายหรือเศษหินอาจเข้าบ่อน้ำบาดาลเนื่องจากแรงดูดของปั๊ม และทำให้น้ำบาดาลไม่ได้ช่วยหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้า อายุการใช้งานจึงสั้นลงได้

2. เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งกับบ่อบาดาล ควรสูงกว่าท่อกรองน้ำไม่น้อยกว่า 3 เมตร

3. ติดตั้งที่ระดับต่ำกว่าระดับสูบน้ำ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร แต่ถ้าไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากความลึกของบ่อมีจำกัด ต้องติดตั้งอุปกรณ์ช่วยหยุดเครื่องสูบน้ำเมื่อน้ำบาดาลแห้ง

4. กรณีบ่อน้ำบาดาลมีท่อกรองน้ำหลายช่วง ควรติดตั้งให้ลึกกว่าท่อกรองน้ำระหว่างช่วงของท่อกรองน้ำในตำแหน่งท่อกรุบ่อ 

5. กรณีบ่อสร้างแบบเปิด ต้องไม่ติดตั้งในตำแหน่งช่วงหินผุกร่อน เพราะจะทำให้เศษหินเข้าเครื่องสูบน้ำ

6. ระดับสูบน้ำตื้นและบ่อบาดาลมีความลึกมาก ไม่จำเป็นต้องติดตั้งปั๊มในระดับลึก เพราะจะเป็นการเพิ่มแรงดันในท่อส่งน้ำ รวมไปถึงทำให้การถอนและการติดตั้งมีความยุ่งยากมากขึ้น