ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 19/05/2565

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง

ชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง

 • ค่าบริการเพิ่มเติม 3.00%
ชำระด้วย บัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน KBank

ชำระด้วย บัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน KBank

ชำระด้วย Thai QR Payment ผ่าน KBank

ชำระด้วย Thai QR Payment ผ่าน KBank

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย
สาขา: บิ๊กซีกัลปพฤกษ์
ชื่อบัญชี: บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด จำกัด
หมายเลขบัญชี: 6780454613

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: สุขาภิบาล1
ชื่อบัญชี: บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด จำกัด
หมายเลขบัญชี: 7161023021

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: ถนนเอกชัย
ชื่อบัญชี: บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด จำกัด
หมายเลขบัญชี: 1472422981

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: บางบอน
ชื่อบัญชี: บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด จำกัด
หมายเลขบัญชี: 1913071930

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

Flash express [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 50

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 500 ค่าจัดส่ง (฿) 40.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 120.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 145.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 12,000ค่าจัดส่ง (฿) 175.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 15,000ค่าจัดส่ง (฿) 190.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 17,000ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 220.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 22,000ค่าจัดส่ง (฿) 250.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 22,001 - (Gram) 23,000ค่าจัดส่ง (฿) 280.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 23,001 - (Gram) 24,000ค่าจัดส่ง (฿) 310.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 24,001 - (Gram) 25,000ค่าจัดส่ง (฿) 340.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 25,001 - (Gram) 26,000ค่าจัดส่ง (฿) 360.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 26,001 - (Gram) 28,000ค่าจัดส่ง (฿) 375.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 28,001 - (Gram) 29,000ค่าจัดส่ง (฿) 400.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 29,001 - (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 420.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 450.00
 • J&T [ Thailand ] Thailand

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 500 ค่าจัดส่ง (฿) 40.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 120.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 12,000ค่าจัดส่ง (฿) 180.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 15,000ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 18,000ค่าจัดส่ง (฿) 220.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 250.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 22,000ค่าจัดส่ง (฿) 280.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 22,001 - (Gram) 25,000ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 25,000ค่าจัดส่ง (฿) 350.00
 • J&T-cod [ Thailand ] Thailand

  ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 500.00 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง (฿) 500.01 - (฿) 1,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง (฿) 1,000.01 - (฿) 2,500.00ค่าจัดส่ง (฿) 120.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง (฿) 2,500.01 - (฿) 4,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง (฿) 4,000.01 - (฿) 60,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง (฿) 60,000.01 - (฿) 60,000.01ค่าจัดส่ง (฿) 250.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง (฿) 60,000.02 - (฿) 80,000.02ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง (฿) 80,000.03 - (฿) 100,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 350.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง (฿) 100,000.01 - (฿) 120,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 400.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง (฿) 120,000.01 - (฿) 150,000.01ค่าจัดส่ง (฿) 450.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง (฿) 150,000.02 - (฿) 180,000.02ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 180,000.02ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • Kerry [ Thailand ] Thailand

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 20

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 500 ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000ค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,500ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,501 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 120.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,500ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,501 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 180.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 9,000ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 12,000ค่าจัดส่ง (฿) 220.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 12,001ค่าจัดส่ง (฿) 250.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,002 - (Gram) 14,000ค่าจัดส่ง (฿) 270.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 16,000ค่าจัดส่ง (฿) 290.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 18,000ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 18,001ค่าจัดส่ง (฿) 320.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,002 - (Gram) 18,002ค่าจัดส่ง (฿) 340.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,003 - (Gram) 19,003ค่าจัดส่ง (฿) 350.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 19,004 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 400.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 450.00
 • มารับเองที่ร้าน [ Thailand ] Thailand

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • ส่งฟรี [ Thailand ] Thailand

  ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 2,000.00 ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 2,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • ส่งฟรี เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ [ Thailand ] Thailand

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 3 วัน