นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 19/05/2565

นโยบายการคืนสินค้าของ Clinton Hardware Tools&Pumps ดังนี้ 

1. สินค้าทุกชิ้นยินดีรับคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

2. สินค้าที่รับคืน เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์

3. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้
3.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก https://www.clinton.co.th/th
3.2 สินค้าที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
3.3 ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า